1. HOME
  2. »
  3. ANDMETE PRIVAATSUSPOLIITIKA

ANDMETE PRIVAATSUSPOLIITIKA

KANSAI HELIOS Group (edaspidi: vastutav andmetöötleja, kontakt: Količevo 65, 1230 Domžale, e-post: [email protected]) hindab kõrgelt oma kasutajate privaatsust ja suhtub täie tõsidusega ja kooskõlas kehtiva seadusandlusega veebivormide kaudu saadud isikuandmete kaitsmisse.

Meie veebisaitide teatud osades võivad kasutajad usaldada meile vabatahtlikult oma isikuandmeid (nime, aadressi, e-posti aadressi jms). KANSAI HELIOS Group kasutab ja säilita isikuandmeid, kuni selliste andmete esitamise otstarbe lõpuni või kuni nõusoleku tagasivõtmiseni. Isikuandmete kaitsmise asjakohaste tehniliste ja organisatsiooniliste protseduuride kasutamisega hoiame me ära teie isikuandmetele loata juurdepääsu või nende loata avaldamise.

Juhul, kui kasutaja on täitnud meie veebisaidil registreerimisvormi, kasutame esitatud andmeid ainult registreeritud kasutajatele kättesaadavate dokumentide vaatamiseks ja kasutamiseks ning seda ainult kuni kasutaja poolse tühistamiseni.

Aeg-ajalt võib KANSAI HELIOS Group usaldada hangitud isikundmete töötlemisega seotud teatud ülesanded lepingupartneritele, kellega meil on sõlmitud isikuandmete töötlemise leping. Nimetatud partnerid võivad töödelda hangitud andmeid KANSAI HELIOS Groupi nimel ainult kindlaks määratud eesmärkidel ja kooskõlas kehtiva seadusandlusega. Kui KANSAI HELIOS Group kasutab tarkvaratööriistu või säilitab isikuandmeid väljaspool Euroopa Liitu asuvates serverites muudel eesmärkidel, kasutab ta ohutusmeetmena selliste teenuste osutajaga sõlmitud lepingu ühe osana heakskiidetud standardseid lepingulisi sätteid.

Kasutaja võib igal ajal taotleda KANSAI HELIOS Groupilt juurdepääsu oma andmetele ja nende parandamist (ja selles mõttes töötlemise piiri), andmete teisaldatavust (isikliku nõusoleku või lepingu korral) või kustutamist (see ei puuduta lepingu kehtivuse ajaks lepingu jaoks vajalikke andmeid). Kasutaja võib igal ajal tühistada oma nõusoleku isikuandmete töötlemisele või esitada kaebuse oma andmete kasutamisele otseturunduseesmärgil. Selleks peab kasutaja saatma teatise, mille teema või sisu on: GDPR – KANSAI HELIOS Industrial Coatings – “Universal” meie e-posti aadressile: [email protected] või tavapostiga aadressile: Helios TBLUS d.o.o., Količevo 65, 1230 Domžale, Sloveenia. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta nõusoleku alusel kuni nõusoleku tühistamiseni teostatud andmete töötlemise õiguspärasust. Samuti on igal andmesubjektil õigus esitada kaebus otse teabevolinikule, kui andmesubjektil on kahtlus, et tema isikuandmete töötlemisel on rikutud kehtivad seadust.