1. HOME
  2. »
  3. ÕIGUSLIK TEATIS

ÕIGUSLIK TEATIS

Veebisait sisaldab üldist teavet ettevõtte Helios TBLUS d.o.o ja selle sidusettevõtete, nimetatud ettevõtete tegevuse ja toodete kohta. Teatis on suunatud kõigile veebisaidi külastajatele; palun lugege see tähelepanelikult läbi. Kasutades veebisaiti www.helios-industrialcoatings.com kinnitab kasutaja, et on aktsepteerinud siin esitatud tingimusi ja nõustub nendega.

Üldtingimused (Inglise)
HELIOS TBLUS d.o.o – General terms and conditions

Ettevõtte andmed

Ettevõtte nimi: HELIOS Tovarna barv, lakov in umetnih smol Količevo, d.o.o.
Ettevõtte lühike nimi: Helios TBLUS d.o.o.
Registreerimisnumber: 5043212000
Maksunumber: SI 45984794
Kandenumber: 10447300, Companies Register, District Court in Ljubljana
Peakontor: Količevo
Tegevusaadress: Količevo 65, 1230 Domžale
Telefon: +386 (0)1 722 40 00
Faks: +386 (0)1 722 41 10
Kontakt: Contact us

 

Privaatsuspoliitika

Kõik õigused on kaitstud. Teatis viitab veebisaidi www.helios-industrialcoatings.com kodulehele ja kõigile selle alamlehtedele. Kogu veebisaidil www.helios-industrialcoatings.com esitatud teave ja materjalid (tekst ja pildid) on kaitstud Helios TBLUS d.o.o ja/või selle sidusettevõtetele kuuluvate autoriõiguse ja seotud õiguste ja/või tööstusomandi õigustega. Kasutajad võivad kasutada veebisaiti www.helios-industrialcoatings.com ainult oma isiklikuks, mitte äriliseks otstarbeks. Veebisaidi www.helios-industrialcoatings.com kasutamine mis tahes muul moel, eriti just ärilistel eesmärkidel, on keelatud.

Teabe ja materjalide piiratud kasutamine

Veebisaidil www.helios-industrialcoatings.com avaldatud mis tahes teavet ja materjale (tekst ja pildid) võib taasesitada ainult mitteärilistel eesmärkidel, säilitades seejuures kõik märgitud hoiatused autoriõiguse ja seotud õiguste ja/või tööstusomandi õiguste kohta. Nimetatud teavet ja materjale ei tohi kopeerida, reprodutseerida ega muul moel äriotstarbeliselt jagada, kui selleks puudub ettevõttelt Helios TBLUS d.o.o ja/või sidusettevõtetelt saadud selgesõnaline kirjalik luba.

Veebisaidi iga osa või reproduktsioon peab olema märgistatud Helios TBLUS d.o.o märgiga vastavalt ettevõtte korporatiividentiteedi reeglitele – kõik õigused kaitstud.

Samuti leidub veebisaidil www.helios-industrialcoatings.com teavet kolmandatelt pooltelt ja linke kolmandate poolte veebisaitidele, samas kui Helios TBLUS d.o.o ei vastuta nende sisu eest ega saa selles suhtes anda mitte mingeid tagatisi. Nimetatud lingitud veebisaite külastades on ettevõtte Helios TBLUS d.o.o vastutus täielikult välistatud.

Helios TBLUS d.o.o võib seda õiguslikku teatist igal ajal muuta ja see on selle kasutajatele siduv oma kehtival kujul; seetõttu soovitatakse kasutajatel selle sisuga lähedalt tutvuda veebisaidi www.helios-industrialcoatings.com igal külastusel. Veebisaidi www.helios-industrialcoatings.com siintoodud reegleid rikkudes kasutamine on keelatud. Kasutaja, kes kasutab veebisaiti www.helios-industrialcoatings.com siintoodud reegleid rikkudes, on täielikult vastutav oma tegude eest.

Piiratud vastutus

Kogu veebisaidil www.helios-industrialcoatings.com sisalduv teave ja materjalid on pelgalt informatiivse iseloomuga. Helios TBLUS d.o.o on seadnud eesmärgiks veebisaidil www.helios-industrialcoatings.com täpse, värske ja tervikliku teabe esitamise. Sellele vaatamata, ei saa ta tagada selle täpsust ja komplektsust ning lükkab tagasi sellega seotud vastutuse.

Kasutajad kasutavad veebisaiti www.helios-industrialcoatings.com ja sellel avaldatud sisu enda vastutusel. Helios TBLUS d.o.o ega mis tahes teine veebisaidi loomisse ja kujundamisse panustanud või jätkuvalt selle uuendamisega tegelev juriidiline ega füüsiline isik ei vastuta kahjude eest, millised võivad tuleneda neil veebisaitidel leiduva teabe külastamise, kasutamise või kasutamise võimetuse eest ega ka seal avaldatud sisus leiduva mis tahes tüüpi vea või puuduse eest.

Helios TBLUS d.o.o ei vastuta kasutaja tarkvarale, mobiiltelefonile või mis tahes muule nimetatud veebisaidi külastamiseks kasutatud seadmele ja/või rakendusele veebisaidi www.helios-industrialcoatings.com külastamise või kasutamise tulemusena tekkida võinud (sh viiruste poolt tekitatud) kahjustuse eest. Lisaks ei vastuta Helios TBLUS d.o.o mis tahes muud tüüpi kahjustuse eest, mis võiks olla põhjustatud veebisaidi www.helios-industrialcoatings.com kasutamisest või võimetusest seda kasutada. Helios TBLUS d.o.o jätab enesele õiguse muuta veebisaiti www.helios-industrialcoatings.com mis tahes ajal, mis tahes moel ja mis tahes põhjusel ilma sellest eelnevalt teatamata ja ei võta endale mingit vastust selliste muudatuste mis tahes tagajärgede eest.