1. HOME
  2. »
  3. DUOMENŲ PRIVATUMO POLITIKA

DUOMENŲ PRIVATUMO POLITIKA

„KANSAI HELIOS Group“ (toliau – duomenų valdytojas, kontaktinis adresas: Količevo 65, 1230 Domžale, el. paštas: [email protected]), gerbia mūsų naudotojų privatumą ir įsipareigoja rūpestingai saugoti naudojantis internetinėmis formomis gautus asmens duomenis pagal taikytiną teisę.

Tam tikrose mūsų svetainės dalyse naudotojai gali savanoriškai patikėti mums savo asmens duomenis (vardą, pavardę, adresą, el. pašto adresą ir kt.). „KANSAI HELIOS Group“ įmonėse asmens duomenys naudojami ir saugomi, kol baigiama įgyvendinti tikslą, kuriam asmens duomenys buvo gauti, arba kol bus atšauktas sutikimas. taikydami atitinkamas technines ir organizacines asmens duomenų apsaugos procedūras, neleisime neteisėtai pasiekti ar atskleisti asmens duomenis.

Naudotojui užpildžius kontaktinę formą mūsų svetainėje, pateiktą informaciją naudosime tik korespondencijos tikslais. Jei naudotojas nenori mums pateikti savo kontaktinių duomenų, negalėsime atsakyti į jo klausimą.

„KANSAI HELIOS Group“ kartais patiki tam tikras su gautų asmens duomenų tvarkymu susijusias užduotis partneriams, su kuriais yra sudariusi sutartį dėl asmens duomenų tvarkymo. Šie partneriai gali tvarkyti gautus duomenis „KANSAI HELIOS Group“ vardu tik iš anksto nustatytais tikslais ir pagal taikytiną teisę. Kai „KANSAI HELIOS Group“ naudoja programinės įrangos priemones arba saugo asmens duomenis serveriuose ne Europos Sąjungoje kitiems tikslams, kaip apsaugos priemonę ji taiko patvirtintas standartines sutarčių nuostatas, kurios įrašomos į sutartį su šių paslaugų teikėju.

Naudotojas bet kada gali prašyti, kad „KANSAI HELIOS Group“ suteiktų prieigą prie jo duomenų ir juos ištaisytų (ir šiuo atžvilgiu nustatytų duomenų tvarkymo apribojimus), užtikrintų duomenų perkeliamumą (asmeninio sutikimo ar sutarties atveju) arba ištrintų jo asmens duomenis (tai netaikoma duomenims, reikalingiems sutarčiai jos galiojimo laikotarpiu). Naudotojas gali bet kada atšaukti duotą sutikimą tvarkyti asmens duomenis arba nesutikti, kad jo duomenys būtų naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais. Tada naudotojas turi siųsti pranešimą įrašydamas tokią temos eilutę / formuluotę: GDPR – KANSAI HELIOS Industrial Coatings – „Universal” mūsų el. pašto adresu [email protected] arba paštu adresu: „Helios TBLUS d.o.o.“, Količevo 65, 1230 Domžale, Slovėnija. Nuo sutikimo atšaukimo nepriklauso duomenų tvarkymo procedūrų, vykdytų remiantis sutikimu iki jo atšaukimo, teisėtumas. Be to, kiekvienas duomenų subjektas turi teisę pateikti skundą tiesiogiai už informaciją atsakingam Europos Komisijos nariui, jei mano, kad jo asmens duomenų tvarkymas neatitinka taikytinos teisės normų.