1. HOME
  2. »
  3. TEISINIS PRANEŠIMAS

TEISINIS PRANEŠIMAS

Svetainėje pateikta bendroji informacija apie „Helios TBLUS d.o.o“ ir susijusias įmones, jų veiklą ir produktus. Pranešimas taikomas visiems svetainės lankytojams; prašome atidžiai perskaityti. Naudodamasis svetaine www.helios-industrialcoatings.com naudotojas patvirtina, kad sutinka su šiame pranešime pateiktomis sąlygomis.

Bendrosios sąlygos (Anglų)
HELIOS TBLUS d.o.o – General terms and conditions

Įmonės duomenys

Įmonės pavadinimas: HELIOS Tovarna barv, lakov in umetnih smol Količevo, d.o.o.
Trumpasis įmonės pavadinimas: Helios TBLUS d.o.o.
Įmonės kodas: 5043212000
Mokesčių mokėtojo kodas: SI 45984794
Įrašo kodas:: 10447300, Companies Register, District Court in Ljubljana
Buveinė: Količevo
Įmonės adresas: Količevo 65, 1230 Domžale
Telefonas: +386 (0)1 722 40 00
Faksas: +386 (0)1 722 41 10
Kontaktinis asmuo: Susisiekite

 

Teisinė informacija

Visos teisės saugomos. Pranešimas taikomas svetainės www.helios-industrialcoatings.com pagrindiniam puslapiui ir visiems antriniams puslapiams. Visa svetainėje www.helios-industrialcoatings.com skelbiama informacija ir medžiaga (tekstas ir nuotraukos) saugoma autorių teisėmis, gretutinėmis teisėmis ir (arba) pramoninės nuosavybės teisėmis, kurios priklauso „Helios TBLUS d.o.o“ ir (arba) susijusioms įmonėms. Naudotojai gali naudotis svetaine www.helios-industrialcoatings.com tik asmeniniais, nekomerciniais tikslais. Naudotis svetaine www.helios-industrialcoatings.com bet kokiu kitu būdu, ypač komerciniais tikslais, draudžiama.

Ribotas informacijos ir medžiagos naudojimas

Visa svetainėje www.helios-industrialcoatings.com skelbiama informacija ir medžiaga (tekstas ir nuotraukos) gali būti atkuriama tik nekomerciniais tikslais, išlaikant visus nurodytus įspėjimus dėl autorių teisių, gretutinių teisių ir (arba) pramoninės nuosavybės teisių. Šios informacijos ir medžiagos negalima kopijuoti, atgaminti ar kitaip platinti komerciniais tikslais be aiškaus rašytinio „Helios TBLUS d.o.o“ ir (arba) susijusių įmonių leidimo.

Kiekviena atgaminama svetainės turinio dalis turi būti pažymėta „Helios TBLUS d.o.o“ ženklu, laikantis bendrovės tapatybės taisyklių – visos teisės saugomos.

Svetainėje www.helios-industrialcoatings.com taip pat pateikiama trečiųjų šalių informacija ir nuorodos į trečiųjų šalių svetaines, tačiau „Helios TBLUS d.o.o“ neatsako už jų turinį ir šiuo atžvilgiu neteikia jokių garantijų. Naudotojams lankantis šiose trečiųjų šalių svetainėse ir jomis naudojantis, įmonei „Helios TBLUS d.o.o“ netaikoma jokia atsakomybė.

„Helios TBLUS d.o.o“ gali bet kada pakeisti šį teisinį pranešimą ir jis privalomas naudotojams šiuo metu galiojančia forma; todėl rekomenduojame kiekvieną kartą lankantis svetainėje www.helios-industrialcoatings.com atidžiai susipažinti su pranešimo turiniu. Draudžiama naudotis svetaine www.helios-industrialcoatings.com ne pagal šiame pranešime nustatytas taisykles. Naudotojas, kuris svetaine www.helios-industrialcoatings.com naudojasi nesilaikydamas šiame pranešime nustatytų taisyklių, yra visiškai atsakingas už savo veiksmus.

Ribota atsakomybė

Visa svetainėje www.helios-industrialcoatings.com skelbiama informacija ir medžiaga skirta tik informaciniams tikslams. „Helios TBLUS d.o.o“ siekia svetainėje www.helios-industrialcoatings.com pateikti tikslius, atnaujintus ir išsamius duomenis, tačiau įmonė negali užtikrinti duomenų tikslumo ir išsamumo ir neprisiima jokios atsakomybės šiuo atžvilgiu.

Naudotojai patys prisiima atsakomybę naudodamiesi svetaine www.helios-industrialcoatings.com ir joje paskelbtu turiniu. Nei „Helios TBLUS d.o.o“, nei bet koks kitas juridinis ar fizinis asmuo, prisidėjęs prie šios svetainės kūrimo ir dizaino arba bendradarbiaujantis ją atnaujinant, neatsako už jokią žalą, patirtą dėl prieigos prie svetainės, jos naudojimo ar negalėjimo ja naudotis, arba dėl bet kokio pobūdžio svetainės turinio klaidų ar neišsamumo.

„Helios TBLUS d.o.o“ neatsako už žalą (įskaitant dėl virusų patirtą žalą), kurią naudotojas gali patirti dėl svetainės www.helios-industrialcoatings.com lankymo ar naudojimo savo programinėje įrangoje, mobiliajame telefone ar bet kokiame kitame įrenginyje ir (arba) programoje, naudojamoje prieigai prie šios svetainės. Be to, „Helios TBLUS d.o.o“ neatsako už jokią kitą žalą, patirtą dėl naudojimosi svetaine www.helios-industrialcoatings.com ar negalėjimo ja naudotis. „Helios TBLUS d.o.o“ pasilieka teisę bet kada, bet kokiu būdu ir bet kokia dingstimi keisti svetainę www.helios-industrialcoatings.com be išankstinio įspėjimo ir neprisiima atsakomybės už jokius tokio keitimo padarinius.