1. HOME
  2. »
  3. NOTA PRAWNA

NOTA PRAWNA

Niniejsza strona internetowa zawiera ogólne informacje dotyczące firmy Helios TBLUS d.o.o. i jednostek stowarzyszonych, ich działalności oraz produktów. Nota ta odnosi się do każdej osoby odwiedzającej stronę internetową; prosimy zatem o dokładne zapoznanie się z jej treścią. Korzystając ze strony www.helios-industrialcoatings.com użytkownik potwierdza, że akceptuje opisane poniżej warunki i zgadza się ich przestrzegać.

Ogólne warunki handlowe
HELIOS TBLUS d.o.o – Ogólne warunki handlowe

Dane firmy

Nazwa firmy: HELIOS Tovarna barv, lakov in umetnih smol Količevo, d.o.o.
Skrócona nazwa firmy: Helios TBLUS d.o.o.
Numer rejestracyjny: 5043212000
NIP: SI 45984794
Numer wpisu do rejestru: 10447300, Rejestr Spółek, Sąd Rejonowy w Lublanie
Siedziba: Količevo
Adres firmy: Količevo 65, 1230 Domžale
Telefon: +386 (0)1 722 40 00
Fax: +386 (0)1 722 41 10
Kontakt: Skontaktuj się z nami

 

 

Informacja prawna

Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejsza nota dotyczy strony głównej i wszystkich podstron witryny www.helios-industrialcoatings.com. Wszelkie informacje i materiały (tekst oraz obrazy) opublikowane na stronie www.helios-industrialcoatings.com są chronione prawami autorskimi oraz pokrewnymi i/lub prawami własności przemysłowej przysługującymi firmie Helios TBLUS d.o.o. i/lub jej jednostkom stowarzyszonym. Użytkownicy mogą korzystać ze strony www.helios-industrialcoatings.com wyłącznie do celów osobistych, niekomercyjnych. Korzystanie ze strony www.helios-industrialcoatings.com w inny sposób, w szczególności do celów komercyjnych, jest zabronione.

Ograniczone wykorzystanie informacji i materiałów

Wszelkie informacje i materiały (tekst oraz obrazy) publikowane na stronie www.helios-industrialcoatings.com mogą być powielane wyłącznie do celów niekomercyjnych, przy jednoczesnym zastosowaniu wszelkich wspomnianych ostrzeżeń dotyczących praw autorskich i praw pokrewnych, a także praw własności intelektualnej. Zabrania się kopiowania, powielania lub w inny sposób rozpowszechniania wspomnianych wyżej informacji i materiałów do celów komercyjnych bez uzyskania wyraźnego pisemnego upoważnienia od firmy Helios TBLUS d.o.o. i/lub jej jednostek stowarzyszonych.
Każda kopia lub część zawartości strony internetowej musi zostać opatrzona znakiem firmy Helios TBLUS d.o.o., zgodnie z zasadami wizerunku korporacyjnego – wszelkie prawa zastrzeżone.

Witryna www.helios-industrialcoatings.com zawiera również informacje od osób trzecich, a także linki do stron internetowych osób trzecich, przy czym Helios TBLUS d.o.o. nie ponosi odpowiedzialności za ich treść i nie udziela żadnych gwarancji w tym zakresie. W przypadku odwiedzenia wspomnianych wyżej stron internetowych i korzystania z podanych linków, odpowiedzialność Helios TBLUS d.o.o. zostaje całkowicie wyłączona.

Helios TBLUS d.o.o. może zmienić niniejszą notę prawną w dowolnym czasie i będzie ona obowiązywać użytkowników w aktualnie obowiązującej formie; dlatego zaleca się dokładne zapoznanie z jej treścią przy każdej wizycie na stronie www.helios-industrialcoatings.com. Zabrania się korzystania ze strony www.helios-industrialcoatings.com z naruszeniem zasad określonych w niniejszej nocie. Użytkownik korzystający ze strony www.helios-industrialcoatings.com w sposób niezgodny z zasadami określonymi w niniejszej nocie w pełni odpowiada za swoje czyny.

Ograniczenie odpowiedzialności

Wszelkie informacje i materiały opublikowane pod adresem www.helios-industrialcoatings.com udostępniane są wyłącznie do celów informacyjnych. Helios TBLUS d.o.o. dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia dokładnych, aktualnych i pełnych danych dostępnych na stronie www.helios-industrialcoatings.com, nie może jednak zagwarantować ich całkowitej poprawności i kompletności, a także nie przyjmuje na siebie żadnej odpowiedzialności w tym zakresie.

Użytkownicy korzystają ze strony www.helios-industrialcoatings.com i treści na niej publikowanych na własną odpowiedzialność. Zarówno Helios TBLUS d.o.o. jak i żadna inna osoba prawna lub fizyczna, która uczestniczyła w tworzeniu i projektowaniu strony lub nadal współpracuje w zakresie jej aktualizacji nie odpowiadają za jakiekolwiek szkody mogące wyniknąć w związku z uzyskaniem dostępu do, korzystaniem lub niemożnością skorzystania z informacji dostępnych na tych stronach, ani też za żadnego rodzaju błędy lub pominięcia danych w ich treści.

Helios TBLUS d.o.o. nie ponosi odpowiedzialności za szkody (w tym spowodowane wirusami) odniesione przez użytkownika na jego oprogramowaniu, telefonie lub jakimkolwiek innym urządzeniu i/lub aplikacji, przy pomocy której uzyskał dostęp do wspomnianej strony, w wyniku odwiedzenia lub skorzystania ze strony www.helios-industrialcoatings.com. Ponadto, Helios TBLUS d.o.o. nie ponosi odpowiedzialności za żadnego rodzaju szkody, które mogą być spowodowane korzystaniem z lub niemożnością skorzystania ze strony www.helios-industrialcoatings.com . Helios TBLUS d.o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do strony www.helios-industrialcoatings.com w dowolnym czasie, w jakikolwiek sposób i niezależnie od przyczyny, bez wcześniejszego powiadomienia, a także nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek konsekwencje tego rodzaju zmian.