1. HOME
 2. »
 3. TRHY
 4. »
 5. INFRAŠTRUKTÚRA/OCHRANA

INFRAŠTRUKTÚRA / OCHRANA

OCHRANA A BEZPEČNOSŤ V MNOHÝCH RÔZNYCH ODVETVIACH

Klimatické vplyvy a podmienky prostredia môžu spôsobovať vážne škody na infraštruktúre, budovách a konštrukciách. Naše ochranné tekuté a práškové náterové hmoty sú navrhnuté tak, aby vydržali najvyšší stupeň namáhania a chránili objekty infraštruktúry, ktoré majú vydržať dlhý čas, ako sú elektrické stožiare, mosty, halové konštrukcie, nádrže, oceľové konštrukcie transformátorov alebo priemyselné závody. Naše riešenie ochranných náterov vychádza z kvalitatívne náročných noriem EN ISO 12944 – „Protikorózna ochrana oceľových konštrukcií ochrannými náterovými systémami“.

NÁTEROVÉ SYSTÉMY PRE TÚTO OBLASŤ

TEKUTÉ NÁTEROVÉ HMOTY

PRÁŠKOVÉ NÁTEROVÉ HMOTY

TEKUTÉ NÁTEROVÉ RIEŠENIA

 • Náterové hmoty s vysokým obsahom pevných látok
 • Náterové hmoty so stredne vysokým obsahom pevných látok
 • Náterové hmoty s ultravysokým obsahom pevných látok
 • Nátery na vodnej báze
 • Nátery na báze rozpúšťadiel
 • Polymočovina
 • Jednovrstvové nátery
 • Jednozložkové systémy
 • Dvojzložkové systémy
 • Náterové hmoty odolné voči vysokým teplotám
 • Podlahové nátery
 • Nátery REMCOR na báze zinkových mikrolamiel
 • Elektroforézny náter

VÝHODY PRODUKTU

 • Vynikajúca mechanická odolnosť
 • Chemická odolnosť
 • Odolnosť proti UV žiareniu
 • Riešenia šetrné k životnému prostrediu
 • Certifikovaný podľa ISO 12944
 • Skúšobné protokoly vypracované externou inštitúciou

PRÁŠKOVÉ NÁTEROVÉ HMOTY

 • Epoxidové práškové náterové hmoty
 • Polyesterové práškové náterové hmoty
 • Hybridné práškové náterové hmoty
 • Polyuretánové práškové náterové hmoty

VÝHODY PRODUKTU

 • Na vnútorné aj vonkajšie použitie
 • Vynikajúca odolnosť voči chemikáliám
 • Multifunkčnosť
 • Vysoká elasticita
 • Vysokoúsporný a všestranný
 • Chemická odolnosť
 • Odolnosť proti UV žiareniu
 • Hladký povrch
 • Vytvára tenkú vrstvu
 • Špeciálne dekoratívne efekty
 • Matný až vysoký lesk
 • Jemná až hrubá textúra