1. HOME
  2. »
  3. TRHY
  4. »
  5. OCELIARNE

OCELIARNE

INOVATÍVNE LAKY A HLADKÁ LOGISTIKA

Efektívne procesy a logistika sú pri výrobe elektroplechov nesmierne dôležité. Zastavenie výroby z dôvodu nedostatku náterových hmôt môže spôsobiť vysoké finančné škody. HELIOS je vaším spoľahlivým a skúseným partnerom a špecializuje sa na výrobu vysokokvalitných elektroizolačných lakov, povlakovanie zvitkov, ochranných náterov a tepelne veľmi odolných náterov. Naše produktové riešenia sú šité na mieru individuálnym požiadavkám našich zákazníkov – najmä pokiaľ ide o viskozitu, nízky obsah prchavých organických látok, farebný odtieň a ďalšie kvalitatívne charakteristiky. Kvalita a inovácie sú hnacou silou nepretržitého vývoja produktov.

NÁTEROVÉ SYSTÉMY PRE TÚTO OBLASŤ

TEKUTÉ NÁTEROVÉ HMOTY