1. DOMOV
  2. »
  3. Osrednja usmeritev novega upravnega...Osrednja usmeritev novega upravnega odbora skupine KANSAI HELIOS
Okoljsko in socialno upravljanje - osrednja usmeritev novega upravnega odbora skupine KANSAI HELIOS

1. aprila je nastopila nova uprava skupine KANSAI HELIOS. Štirje izvršni direktorji so združili svoje moči v podporo strategiji rasti skupine KANSAI HELIOS. Močna osredotočenost na okolju prijazne izdelke in procese, zdravje in varnost zaposlenih, nenehne raziskave in razvoj ter strateške naložbe bodo v veliki meri pripomogli k nadaljnjem uspehu skupine na evropskem trgu.

Management Board KANSAI HELIOS GROUP

Dietmar Jost, Junichi Kajima, Mitsuru Masunaga, Bastian Krauss

HELIOS je v zadnjih letih močno povečal aktivnosti na področju varstva okolja. Podjetje je razvilo in oblikovalo rešitve, ki predmete ne le ščitijo, temveč tudi znatno podaljšajo njihovo življenjsko dobo. Uvedli so nove premazniške rešitve, da bi zmanjšali porabo vseh vrst virov in ogljični odtis izdelkov. Postopoma uvajajo surovine iz obnovljivih virov, energijo pa v celoti proizvajajo iz obnovljivih virov ali v lastnih sončnih elektrarnah. Podjetje prav tako nenehno izboljšuje proizvodne procese, da bi zmanjšali količino odpadkov in jih ponovno uporabili v proizvodnem procesu. Pred letom dni so pričeli z interno pobudo “Prisegamo na zeleno” za ozaveščanje vsakega posameznega zaposlenega, saj tudi majhni ukrepi na področju varstva okolja, kot je zmanjšanje porabe vode ali papirja, prispevajo k uresničitvi trajnostnih ciljev skupine KANSAI HELIOS.

Vsa ta prizadevanja pa so z novim upravnim odborom skupine KANSAI HELIOS, ki je nastopil aprila, dobila še večji pomen. Upravni odbor sestavljajo štirje izvršni direktorji, ki bodo poleg nadaljevanja strateške rasti HELIOS-a okrepili tudi tesnejše sodelovanje z obema delničarjema, KANSAI PAINT in MITSUI.

  • Mr. Junichi Kajima, predsednik, izvršni direktor
  • Mr. Mitsuru Masunaga, izvršni podpredsednik, izvršni direktor
  • Mr. Dietmar Jost, izvršni direktor
  • Mr. Bastian Krauss, izvršni direktor

G. Mitsuru Masunaga, g. Dietmar Jost in g. Bastian Krauss se bodo skupaj osredotočili na strateško pomembna ključna področja glede na njihovo strokovno znanje, g. Junichi Kajima, predsednik, pa bo nadziral vsa področja. Nova struktura bo še izboljšala učinkovitost upravljanja in podprla strategijo rasti podjetja KANSAI PAINT v smeri enotne globalne skupine podjetij. Bistveno vlogo na tej poti bo igralo okoljsko in socialno upravljanje.

Junichi Kajima si je zastavil cilj, da dodatno okrepi prednosti skupine KANSAI HELIOS in izboljša njeno donosnost:

“Skupina KANSAI HELIOS zagotavlja trajnostno rast dobička, hkrati pa gradi trdne poslovne temelje v zahtevnem poslovnem okolju. To je rezultat odličnega timskega dela in stalnih naložb v nove tehnologije, izdelke ter raziskave in razvoj. Te naložbe in tudi naložbe v človeške vire ter varno delovno okolje bomo tudi nadaljevali. Kot kemično podjetje smo odgovorni, da prispevamo k prihodnosti našega planeta in družbe. Skupaj s sedežem podjetja KANSAI PAINT na Japonskem delamo na trajnostnih projektih kot del našega okoljskega in socialnega upravljanja. V tem okviru pa je področje skladnosti temeljnega pomena, saj je naše osnovno načelo upravljanja razvijati in izvajati poštene korporativne dejavnosti. Moje poslanstvo je trajnostno razširiti uspeh podjetja v prihodnost in tako prispevati, da skupina KANSAI PAINT postane vodilno svetovno podjetje.”

Mitsuru Masunaga se bo osredotočil na ohranjanje ugleda podjetja ter bo še naprej krepil in podpiral strategijo rasti podjetja z različnimi pristopi:

“Živimo v hitro spreminjajočih se časih, ko so vrednote zaposlenih in integriteta podjetja nenehno na preizkušnji. V skupini KANSAI HELIOS smo v našem Kodeksu ravnanja opredelili temeljne vrednote in standarde pričakovanega poslovnega vedenja, ki našim zaposlenim pomaga pri pravilnih odločitvah. Ker je etično vedenje sestavni del naše kulture, se bomo še naprej osredotočali na njegov nadaljnji razvoj in izvajanje. Ugled podjetja v javnosti je ključni dejavnik uspeha za nadaljnjo rast podjetja, ki bo tudi eden mojih glavnih ciljev. Tesnejše sodelovanje s podjetjema KANSAI PAINT in MITSUI bo dodatno odprlo nove priložnosti in sinergije za nas in naše poslovne partnerje.”

Dietmar Jost se bo osredotočil predvsem na nadaljnji razvoj prodajne strategije v Evropi:

“Prizadevamo si ohraniti dolgoročno partnerstvo s svojimi kupci po vsej Evropi. Dobro izobražena prodajna ekipa je bistvenega pomena, korak naprej pa naredimo, ko s kupci delimo naše znanje. V okviru izobraževanj HELIOS Master Classes bomo še nadgradili program usposabljanja in informiranja ter tako okrepili partnerstva. Z vključevanjem in izmenjavo najsodobnejših izdelkov in tehnologij s KANSAI PAINT in MITSUI bomo še naprej bogatili našo ponudbo in ustvarjali inovacije, ki bodo okrepile položaj podjetja HELIOS kot sistemskega dobavitelja na evropskem trgu. Poleg tega bomo še naprej spodbujali medpanožna partnerstva z možnostjo razvoja rešitev, ki prispevajo k družbi.”

Bastian Krauss si bo prizadeval za nadaljnjo nadgradnjo proizvodnih tehnologij in varnosti:

“Tehnologije v industrijski proizvodnji se izjemno hitro spreminjajo, da bi hitreje dostavljali izdelke in izboljšali proizvodni postopek. Velikost naše skupine nam omogoča, da uporabimo obsežne izkušnje in jih vključimo v naše proizvodne procese v skladu z našo strategijo rasti. Učenje o najboljših praksah, nove tehnologije in optimizirani procesi nenehno vstopajo v vsa naša podjetja in področja delovanja. Dodatne naložbe bodo okrepile naša prizadevanja za okolju prijazne dejavnosti in razvoj. V teh dinamičnih procesih bomo redno spremljali varnost in zdravje vseh zaposlenih in nadaljevali našo politiko brez nesreč na delovnem mestu.”

Osredotočenost podjetja na okolju prijazne procese, tesno sodelovanje vseh članov skupine KANSAI HELIOS ter pametne naložbe v nove tehnologije in človeške vire bo le še dodatno okrepilo dobre rezultate. Strokovno znanje novega upravnega odbora skupine bo omogočilo nadaljnji razvoj, izboljšanje celotnega poslovanja in položaja skupine na trgu ter doseganje trajnostnih ciljev.

www.helios-group.eu | www.kansai.com | www.mitsui.com